Cara James Brooke Mendapatkan Kuasa Pemerintahan Dari Kesultanan Brunei

Faktor Dalaman Dan Luaran Bagaimana James Brooke Mendapatkan Kuasa Pemerintahan. India – Kelahiran James Brooke. James…

Meleraikan Pertelingkahan Suku Mangkaak dan Suku Rumanau.

Cerita tentang Upacara Sumpah Perdamaian di antara suku Rumanau dengan suku Mangkaak yang dilakukan di Tongod.…